Nid yw’r grŵp yn weithredol bellach ac nid yw gwybodaeth ar y dudalen hon yn gyfoes. Fe’i dangosir at ddibenion cyfeirio yn unig.

Dyma'r dudalen wybodaeth ar gyfer Grŵp Ecosystem Gweundir a Glaswelltir yr Iseldir PBC. Mae gweithgareddau Grŵp Ecosystemau Gweundir a Glaswelltir yr Iseldir yn ymwneud ag Adran 7 cynefinoedd â blaenoriaethau yng Nghymru, canlynol: Glaswelltir asidaidd sych yr iseldir; Glaswelltir calchaidd yr iseldir; Gweirgloddiau'r iseldir; Porfeydd brwyn a glaswellt y gweunydd; Glaswelltiroedd Calaminaraidd; Gweundir yr iseldir

Yng Nghymru ceir darnau helaeth o rostiroedd a glaswelltiroedd iseldir, ac mae pob cynefin yn cynnal cymuned doreithiog o blanhigion ac anifeiliaid. Mae'r mathau o laswelltir yn amrywio'n fawr, yn cynnwys dolydd iseldir a glaswelltiroedd calchaidd, asidaidd a niwtral. Mae rhostiroedd yn cynnwys rhostiroedd gwlyb a sych a cheir cynefinoedd yn trawsnewid o fod yn laswelltir a rhostir iseldir i fod yn ardaloedd arfordirol, fel Pen Llŷn. Mae tiroedd comin Cymru o ddiddordeb arbennig oherwydd eu cymunedau o rostiroedd a glaswelltiroedd gwlyb.

Rhostiroedd a Glaswelltiroedd yr Iseldir â Blaenoriaeth yng Nghymru

Rhostiroedd a Glaswelltiroedd yr Iseldir â Blaenoriaeth yng Nghymru

Mae Grŵp Rhostiroedd a Glaswelltiroedd yr Iseldir PBC wedi nodi ardaloedd â blaenoriaeth ar gyfer ymdrechion cadwraethol penodol yng Nghymru, a chânt eu rhestru isod. Mae’r mapiau ar gael hefyd ar ffurf GIS. Defnyddiwch yr adran cysylltwch i wneud cais am y ffeiliau.

Daw aelodau’r Grŵp Rhostiroedd a Glaswelltiroedd yr Iseldir o gyrff statudol, awdurdodau lleol ac elusennau bywyd gwyllt, a chaiff ei gadeirio gan Helen Buckingham, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.A oes gennych gwestiwn yn ymwneud â gwaith y grŵp hwn? cysylltwch

 1. Anglesey Coastal Heath and Grassland Priority synopsis (pdf)
 2. Anglesey Coastal Heath and Grassland Priority habitat map (pdf)
 3. Llyn peninsula Coastal heathland and Grassland Priority synopsis (pdf)
 4. Llyn peninsula Coastal heathland and Grassland habitat map (pdf)
 5. Gwydir Mines Calaminarian Grasslands Priority habitat synopsis (pdf)
 6. Gwydir Mines Calaminarian Grasslands Priority habitat map (pdf)
 7. Calcareous Grassland and Heath NE Wales Priority synopsis (pdf)
 8. Calcareous Grassland and Heath NE Wales Priority habitat map (pdf)
 9. Flood Plain Meadows of Wrexham Priority synopsis (pdf)
 10. Flood Plain Meadows of Wrexham Priority habitat map (pdf)
 11. Flood Plain Meadows of Radnor habitat synopsis (pdf)
 12. Flood Plain Meadows of Radnor Priority habitat map (pdf)
 13. Ceredigion Coastal Heath Priority habitat synopsis (pdf)
 14. Ceredigion Coastal Heath Priority habitat map (pdf)
 15. Ceredigion Hinterland Marshy Grasslands Priority synopsis (pdf)
 16. Ceredigion Hinterland Marshy Grasslands Priority habitat map (pdf)
 17. Ceredigion Shingle Heath and Grassland Priority synopsis (pdf)
 18. Ceredigion Shingle Heath and Grassland Priority habitat map (pdf)
 19. Elan Valley Grasslands Priority habitat synopsis (pdf)
 20. Elan Valley Grasslands Priority habitat map (pdf)
 21. Pembrokeshire Coastal Plain Grassland and Heathland Priority habitat map (pdf)
 22. Preseli and Carn Ingli Hills Priority habitat synopsis (pdf)
 23. Preseli and Carn Ingli Hills Priority habitat map (pdf)
 24. Gower Coastal Limestone Grassland and Heathland Priority habitat synopsis (pdf)
 25. Gower Coastal Limestone Grassland and Heathland Priority habitat map (pdf)
 26. Gower Commons and Grasslands Priority habitat synopsis (pdf)
 27. Gower Commons and Grasslands Priority habitat map (pdf)
 28. South Wales Valleys Marshy Grassland synopsis (pdf)
 29. South Wales Valleys Marshy Grassland Priority habitat map (pdf)
 30. Marshy grasslands of South Glamorgan Priority habitat synopsis (pdf)
 31. Marshy grasslands of South Glamorgan Priority habitat map (pdf)
 32. Monmouthshire Grasslands Priority habitat synopsis (pdf)
 33. Monmouthshire Grasslands Priority habitat map (pdf)

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt