Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru 2022

“Yr Argyfwng Bioamrywiaeth Byd-eang: camau gweithredu ac atebion gan Gymru”

Cynhaliwyd y gynhadledd ar-lein rhwng Hydref 3-7.

Rhaglen: Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru 2022


Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru 2022

3 Hydref Cynhadledd PBC Diwrnod 1 Sesiwn bore

10.30am: Araith Agoriadol y Gynhadledd gan Julie James, y Gweinidog dros Newid Hinsawdd

11am: Canlyniadau ac argymhellion Archwiliad Dwfn Bioamrywiaeth Llywodraeth Cymru


3 Hydref Cynhadledd PBC Diwrnod 1 Sesiwn prynhawn

1:30 pm Project SIARC (Siarcod yn Ysbrydoli Gweithredu ac Ymchwil gyda Chymunedau)
2:00 pm Datblygu Economi Gylchol ar gyfer Offer Pysgota
2:30 pm Drysorau Morol4 Hydref Cynhadledd PBC Diwrnod 2 Sesiwn bore

10:00 am Cynnal Chwedlau Byw Cymru
10:45 am Cyflawni nodau llesiant trwy strategaethau coed a choetiroedd
11:30 am Tanau Gwyllt – Tân Da a Thân Drwg


4 Hydref Cynhadledd PBC Diwrnod 2 Sesiwn prynhawn

1:30 pm Bioddiogelwch: Gwella dealltwriaeth a’r nifer sy’n manteisio arno
3:00 pm Sut mae negyddu effaith nifer cynyddol o gŵn anwes ar fywyd gwyllt, ecosystemau a da byw?
3:20 pm Dosbarthiadau gylfinirod dros amser yn ôl dosbarth gorchudd tir a hinsawdd ym Mhrydain ac Iwerddon


5 Hydref Cynhadledd PBC Diwrnod 3 Sesiwn bore

10:00 am Cynnal Chwedlau Byw Cymru
10:45 am Cyflawni nodau llesiant trwy strategaethau coed a choetiroedd
11:30 am Tanau Gwyllt – Tân Da a Thân Drwg


5 Hydref Cynhadledd PBC Diwrnod 3 Sesiwn prynhawn

1:30 pm Cymunedau Trefol yn Gweithredu dros Adfer Natur a Gwella Bioamrywiaeth gyda Lleoedd Lleol ar gyfer Natur
2:00 pm Lleoedd Lleol ar gyfer Natur
2:30 pm Rhwydwaith Ffermio er Lles Natur
3:00 pm Cynllun Ffermio Cynaliadwy


6 Hydref Cynhadledd PBC Diwrnod 4 Sesiwn bore

10:00 am Dyletswydd Bioamrywiaeth Adran 6
10:30 am Ymagwedd Llywodraeth Cymru at Fanteision Net i Fioamrywiaeth a Fframwaith DECCA yn y System Cynllunio Daearol
11:00 am Polisi bioamrywiaeth ar ôl Brexit. Pa ddysgu y gall Cymru ei gymryd o Ddeddf yr Amgylchedd ddiweddar yn Lloegr?

6 Hydref Cynhadledd PBC Diwrnod 4 Sesiwn prynhawn

1:00 pm Rhwydweithiau Natur yng Nghanol De Cymru
1:30 pm Cynllun Gweithredu Adfer Natur Gwent Fwyaf
1:45 pm Natur am Byth! Adfer rhywogaethau dan fygythiad yng Nghymru


7 Hydref Cynhadledd PBC Diwrnod 5 Sesiwn bore

10:00 am O Montreal i Ynys Môn: Sut gall Cymru gyflawni nodau bioamrywiaeth byd-eang?
10:45 am Nature Wise – Nabod Natur: Hyfforddiant eco-lythrennedd yng Nghymru
11:15 am Climate Cymru
11:45 am Natur a Ni

7 Hydref Cynhadledd PBC Diwrnod 5 Sesiwn prynhawn

1:00 pm Gweithdy: Gwerthfawrogi Bioamrywiaeth
2:00 pm Araith gloi gan Sir David Henshaw


WBP_Conference_2022_Cym

Llawer o ddiolch i’r holl gynadleddwyr a chyfranwyr am fynychu a gwneud y gynhadledd yn ffordd lwyddiannus o gyfnewid syniadau, rhannu gwybodaeth, trafod a rhwydweithio. Er mwyn sicrhau y bydd cynadleddau’r dyfodol yn berthnasol, yn ysgogol ac yn diwallu eich anghenion mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru yn awyddus i gael adborth gennych. Yr hyn a ddaeth i’r amlwg dros y 5 niwrnod diwethaf oedd maint ymdrech ac uchelgais y mudiadau a’r unigolion a fu’n rhan ohoni. Drwy ragor o waith caled, mwy o gydweithio ac adnoddau, gallwn sicrhau bod Cymru yn Genedl Natur Bositif falch!

Darllenwch am Gynadleddau Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru blaenorol

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru 2020

23 a 27 Tachwedd

"Ymateb i’r argyfwng sy’n wynebu natur yng Nghymru"

Cliciwch yma i ddal i fyny ar sesiynau a recordiwyd


Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

19 – 20 Medi 2018 Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2018

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

7-8 Medi 2016, Prifysgol Bangor

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2016

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

9-10 Medi 2015, Prifysgol Aberystwyth

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2015

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

10-11 Medi 2014, Prifysgol Caerdydd

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2014

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

18-19 Medi 2013, Prifysgol Bangor

 1. Trafodaethau Cynadleddol 2013

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

12eg - 13fed Medi; Prifysgol Morgannwg, Pontypridd

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2012

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

14 & 15 Medi 2011

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2011

Cynhadledd PBC/LlCC 2010

15-16 Medi, Prifysgol Bangor

 1. Crynodebau a Chyflwyniadau Cynhadledd PBC 2010

Cynhadledd Cynllun Gweithredu'r DU ar Fioamrywiaeth 2010, 23 a 24 Tachwedd, Stirling

 1. Mae trafodion y gynhadledd ar gael erbyn hyn. Roedd thema'r gynhadledd yn adlewyrchu'r targedau bioamrywiaeth newydd ar gyfer y Cenhedloedd Unedig a'r Undeb Ewropeaidd

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru

16 & 17 Medi 2009, Prifysgol Morgannwg

 1. Crynodeb a Chyflwyniadau Cynhadledd PBC 2009

Cynhadledd Cynllun Gweithredu’r DU ar Fioamrywiaeth 2008

‘Cyflawni dros Natur’

10–11 Medi, Prifysgol Aberystwyth

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2008

Cynhadledd Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru 2007

12fed - 13eg Medi, Prifysgol Wrecsam

Canolbwyntiodd cofnod y gynhadledd ar y sesiynau gweithdy

 1. Adroddiad y Gynhadledd 2008 Canlyniadau gweithdai (Saesneg yn unig)

Rhywogaethau yng Nghymru

Amffibiaid ac Ymlusgiaid

Adar

Cennau

Cadwraeth Mamaliaid

Bryoffytau

Anifeiliaid di asgwrn cefn

Helpu Bywyd Gwyllt

Garddio bywyd gwyllt