Wales Biodiversity Partnership

Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol

Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol

Mae gan Gymru bedair Canolfan Cofnodion Amgylcheddol Lleol (CCALlau) ac mae pob un ohonynt yn rhan o’r rhwydwaith cenedlaethol cyntaf o CCALlau (LERC Wales ) yn unman yn y DU. Mae CCALlau yn adlewyrchu pwysigrwydd sylwi ar fywyd gwyllt a chofnodi’r hyn y sylwir arno, gyda chreu cofnod yn fan cychwyn yr holl ddata.Yna bydd CCALlau yn dod â’r holl gofnodion unigol hyn i gronfa ddata sy’n cynnwys tua 9 miliwn o gofnodion, gan ganiatáu gwell dealltwriaeth o’r amgylchedd a dylanwadu ar benderfyniadau rydyn ni’n eu gwneud yn ein cynefin. Er mwyn cael gweld crynodeb o fywyd gwyllt a welwyd yn eich ardal wedi eu coladu gan CCALl Cymru neu weld map dosbarthiad rhywogaeth, ewch i’r Ganolfan Adrodd Gwybodaeth Bioamrywiaeth (Aderyn)

Rhwydwaith Bioamrywiaeth Prydain (NBN)

Mae’r Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol (RhBC) sy’n bartneriaeth gydweithredol, yn cefnogi rhannu data biolegol yn y DU. Mae’r RhBC yn coladu ac yn cydgasglu data am rywogaethau a chynefinoedd oddi wrth ystod eang o bartneriaid, gan gynnwys Canolfannau Cofnodion Amgylcheddol Lleol Cymru. Mae’r data sy’n cael ei rannu drwy’r RhBC ar gael yn atlasau’r RhBC

Atlas RhBC Cymru

Arf ar-lein rhad ac am ddim yw Atlas RhBC sy’n darparu platfform i gysylltu, addysgu a hysbysu pobl am yr amgylchedd naturiol. Mae’n dod â data rhywogaeth a chynefin at ei gilydd er mwyn darparu sail tystiolaeth ar gyfer llunio penderfyniadau amgylcheddol yn y DU. Mae Atlas RhBC Cymru, is-safle’r Atlas RhBC sy’n ymdrin ag Ynysoedd Prydain, yn darparu arolwg Cymreig. Gellir defnyddio Atlas RhBC i archwilio a dadansoddi gwybodaeth am rywogaethau a chynefinoedd yng Nghymru – gellir edrych ar fapiau dosbarthiad rhywogaethau, archwilio ardal, edrych ar ddelweddau a llawer mwy.